Tuần duyên Mỹ
Tư lệnh Tuần duyên Mỹ: Việt Nam luôn là đối tác then chốt
2021-07-29 19:50:31
Tư lệnh Tuần duyên Mỹ nói Việt Nam là đối tác quan trọng, nhấn mạnh lực lượng này đang hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam xây dựng năng lực. “Chúng tôi vừa...
Đọc nhiều