Từ điển chính tả sai chính tả
Tiếng Việt, chữ Việt và vấn đề chính tả
2020-06-15 08:14:42
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về cuốn ‘Từ điển chính tả tiếng Việt’ (Nhà xuất bản Ðại học Quốc gia Hà Nội) của PGS, TS Hà Quang Năng (chủ biên)...
Chính thức thu hồi từ điển chính tả sai chính tả
2020-06-12 22:40:03
Hôm nay, 12-6, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã gửi công văn tới đối tác để yêu cầu thu hồi cuốn ‘Từ điển chính tả tiếng Việt’ bị cho là...
Đọc nhiều