Trương Thị Bình
Đề nghị xử lý hình sự FB đòi “đem thiêu sống hết người dân ở Đà Nẵng”
Văn Dân - 2020-07-29 18:38:55
Sau 99 ngày không có ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, giờ thì tất cả cứ nín thở mà dõi theo từng con số, 416, 417, 420… Ai có ngờ đâu, Đà Nẵng thủ...
Đọc nhiều