Trung tâm Đồng Xuân
Đức phát hiện ‘mạng lưới khổng lồ’ buôn người Việt hoạt động khắp châu Âu
2021-01-19 05:36:20
Nhà chức trách Đức xác định một ‘mạng lưới khổng lồ’ buôn người Việt đang ‘hoạt động khắp châu Âu’, đem về lợi nhuận khổng lồ cho bọn tội...
Đọc nhiều