Trần Phú
Hai Tổng Bí thư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
2021-01-24 22:47:35
Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, có hai nhà cách mạng giữ chức Tổng Bí thư khi mới ở tuổi 26. Trường hợp thứ nhất là Nhà cách mạng Trần Phú...
Đọc nhiều