Trần Mạnh Thường
42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Đánh trả quân xâm lược Trung Quốc
2021-02-16 13:38:54
Một số hình ảnh quân và dân Cao Bằng đánh trả quân Trung Quốc xâm lược, tháng 2.1979. Một tổ hỏa lực của Trung đoàn 567 (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao...
Đọc nhiều