trà xanh C2
Trà C2 Ô Long: Nhà sản xuất quanh co nguồn gốc nguyên liệu
2014-07-18 10:30:04
Quảng cáo Trà xanh C2 Ô Long có nguồn từ Thái Nguyên, nhưng nhà sản xuất quanh co không đưa ra đơn vị cung cấp nguyên liệu trực tiếp đầu nguồn. Sau khi loạt bài...
Đọc nhiều