TÌNH BÁO ĐIỆN TỬ MỸ
(CĐ 18) Kỳ 16 – LỊCH SỬ TÌNH BÁO ĐIỆN TỬ MỸ: Cú phục hận của tình báo Mỹ trước quân đội Nhật
2015-07-04 02:58:17
Mùa xuân của cái năm đáng nhớ ấy trong lịch sử tình báo vô tuyến điện tử, Đô đốc Yamamoto quyết định đi thanh tra các căn cứ hải quân Nhật ở bắc quần...
(CĐ 18) Kỳ 15 – LỊCH SỬ TÌNH BÁO ĐIỆN TỬ MỸ: Chiến thắng thuộc về các nhà mã thám
2015-07-03 19:13:50
Ngày 20 tháng 5 năm 1942, Tổng Tư lệnh Hạm đội thống nhất, Đô đốc Yamamoto đã soạn và gửi cho các cấp dưới mệnh lệnh tác chiến có nói rõ chi tiết các thủ...
(CĐ 18) Kỳ 13 – LỊCH SỬ TÌNH BÁO ĐIỆN TỬ MỸ: Đỉnh cao cảnh giác và thiện nghệ
2015-02-21 10:40:31
Một giờ trước khi các nhân viên cơ yếu còn ngái ngủ ở sứ quán Nhật giải mã bức điện mật mã từ Tokyo mà Mỹ đã chặn thu được, còn máy bay Nhật thì đang...
Đọc nhiều