Tín hiệu vệ tinh
Việt Nam lần đầu chế tạo trạm thu di động tín hiệu vệ tinh
2021-01-17 15:34:19
So với sóng vô tuyến trạm cố định, trạm thu di động tín hiệu vệ tinh rẻ bằng 1/5 thiết bị nhập ngoại, hỗ trợ thông tin liên lạc tàu biển. Trạm thu di động...
Đọc nhiều