“Tiên học lễ
Bàn về khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” và “hồng trước, chuyên sau”
An Diễm - 2021-12-06 11:00:22
Vừa qua, giáo sư Trần Ngọc Thêm đưa ra quan điểm bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến tranh cãi phản biện. Đó...
Đọc nhiều