tiền bảo hiểm
Thu bảo hiểm xe máy 765 tỉ đồng, doanh nghiệp bồi thường 45 tỉ đồng
2020-05-22 21:51:41
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm xe máy trong năm 2019 là 765 tỉ đồng, doanh nghiệp đã bồi thường cho các vụ...
Đọc nhiều