thông tin trường sa
Quyết định táo bạo trong trận hải chiến Gạc Ma 1988
2014-03-12 22:04:33
“HQ 505 trúng đạn đã nghiêng, để tàu chìm thì chẳng những mất đảo mà chiến sĩ cũng hy sinh hết. Tôi phát lệnh bằng mọi giá lao tàu lên đảo”, thuyền trưởng...
Đọc nhiều