thông điệp của thủ tướng nguyễn tấn dũng
Quyền lực được thực hiện bởi chính người dân
2014-01-13 06:59:40
Giáo sư Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ – Pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định thông điệp đầu năm 2014 của Thủ...
Đọc nhiều