Thời trang

Kinh đô thời trang Italia đang bị hàng Trung Quốc thống trị

2013-02-26 22:10:40
Sự chuyển mình của thành phố Tuscany, Italia từ một kinh đô thời trang và may mặc truyền thống sang một trung tâm quần áo giá rẻ đang đem đến một nỗi thất...