thiệt mạng

Hố tử thần “nuốt chửng” 5 mạng người

2013-05-22 08:13:43
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi một hố tử thần rộng xuất hiện trên đường phố tại tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Hố tử thần rộng khoảng 10m...