THẾ KỶ 19
Người đàn bà An Nam vượt mặt Pháp phá thành Hà Nội
2021-01-02 17:43:55
Năm 1882, thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ 2, sau đó chiếm toàn bộ thành phố này. Để cai quản, chính quyền Pháp đã cử Bonnal sang làm công sứ Hà Nội....
Đọc nhiều