“thay đổi” và “thích ứng
Tái cấu trúc – Liều thuốc cho doanh nghiệp phục hồi
Diệu Hương - 2021-11-19 18:17:26
Do ảnh hưởng của dich Covid-19 trong 2 năm qua, đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đang dần đuối sức. Trong bối cảnh còn nhiều yếu tố bất định, đòi hỏi...
Đọc nhiều