Tết Ất Mùi 2015

Công đoạn sản xuất kỳ linh Ất Mùi 60 năm tái xuất

2015-01-19 15:30:26
Kỳ linh Ất Mùi được cho là 60 năm mới tái xuất. Để thếp vàng linh vật này, các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng đã phải mất đến 30 ngày. Theo chu kì can chi thì...