tên độc

Lão nông miền Tây và kiểu đặt tên con khiến thiên hạ “mắt tròn mắt dẹt“

2014-11-26 06:30:21
Vì thần tượng vị Chủ tịch nước Cuba, nên khi vợ sinh con trai đầu lòng, lão nông miền Tây đã lấy tên vị lãnh tụ này đặt cho con. Mặc cho nhiều người thân...
“Lúc đầu chồng tao định đặt tên cho nó là Linh. Nhưng thấy tên đó quá bình thường, nhiều đứa đặt rồi. Thế là tụi tao quyết định đặt tên con là Giang...
Bài chọn lọc