tây giang
Quảng Nam: Già làng “gõ cửa” từng nhà dân để tuyên truyền về bầu cử
2021-04-01 09:06:47
Bằng uy tín, trách nhiệm của mình, các già làng, người có uy tín ở huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã cùng với Ủy ban bầu cử địa phương tổ chức...
Đọc nhiều