Tào Tháo

Tào Tháo – gian hùng mê gái từ thuở nhỏ

2013-07-07 13:45:07
Thuở nhỏ đi xem lễ rước dâu trong thôn, thấy cô dâu xinh đẹp, Tào Tháo đã biết dùng mưu để trêu hoa ghẹo nguyệt. Xuất thân trong gia đình giàu có tại huyện...
Trong Tam Quốc có chuyện Trần Lâm (người có tài dùng văn), một trong những “Kiến An thất tử” đã quy phục dưới thế lực lớn mạnh của Viên Thiệu. Khi ấy,...
Theo sử sách chép lại, “gian hùng” Tào Tháo từng đem ba con gái cùng gả cho Hán Hiến Đế làm phi tử. Mục đích của ông ta là gì? Ba con gái chung một chàng rể Con...
Bài chọn lọc