Tăng lương tối thiểu

Năm 2015, lương tối thiểu sẽ tiếp tục tăng

2014-07-30 11:03:37
Trong tháng 8/2014, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét vào đầu tháng 9 tới....