Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chuyện đời tư ít biết về con người Lưu Bị

2013-06-24 18:10:45
Sau khi kết nghĩa anh em tại vườn đào, Trương Phi và Quan Vũ đều giết chết vợ của mình rồi bỏ theo Lưu Bị mong dựng nghiệp lớn. Câu nói nổi tiếng: “Bạn...
Chắc hẳn 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi quá nổi tiếng với tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của tác giả La Quán Trung. Nhìn từ hình ảnh nhân vật Trương...
Bài chọn lọc