tái cơ cấu ngân hàng
Đại gia ngoại nào nắm 49% vốn ngân hàng Việt?
2013-10-03 14:05:08
Thủ tướng Chính phủ vừa khẳng định, trong tương lai gần, Việt Nam có thể tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng nội...
“Đã kiểm soát được tình hình các ngân hàng yếu kém”
2013-09-25 08:10:11
Sau hai năm thực hiện tái cơ cấu, hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được kiểm soát và bước đầu có chuyển biến, một khối lượng lớn nợ xấu đã...
Đọc nhiều