Sunrise City Central
TP.HCM phong tỏa 2 tòa nhà chung cư Sunrise City Central
2021-06-11 21:16:51
Nhà chức trách lấy mẫu xét nghiệm gộp tầm soát cho 815 người bao gồm cư dân sống tại hai block tòa nhà W1, W2 và ban quản lý điều hành chung cư Sunrise City. Ngày...
Đọc nhiều