sổ hộ khẩu
Không phải chứng thực sổ hộ khẩu khi đăng ký kết hôn
2013-05-15 16:46:50
Bắt đầu từ ngày hôm nay (15/5/2013), hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài không cần phải công chứng, chứng thực bản sao sổ hộ khẩu và giấy tờ...
Đọc nhiều