sap nhap so nghanh
Bộ trưởng Nội vụ: Các sở ngành đã sáp nhập chưa phải tách ra ngay
2020-09-17 07:00:39
Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng kết thí điểm sáp nhập, hợp nhất sở ngành. Những nơi đã sáp nhập vẫn hoạt động bình thường, chưa tách ra ngay cho đến khi...
Đọc nhiều