sao hỏa

Tốn bao nhiêu tiền để chuyển nhà lên sao Hỏa?

2013-02-01 10:36:35
“Chi phí tổng” cho cuộc sống trên sao Hỏa trong vòng 1 năm lên tới hàng chục tỷ USD. Sao Hỏa là hành tinh giống Trái đất nhất trong Hệ Mặt trời. Dù là quá...