rớt đại học

Bức thư đặc biệt của mẹ: “Con gái, con có thể trượt đại học”

2013-08-05 17:54:33
“Con có thể thi đỗ, trượt đại học, không quan trọng bằng việc con biết vượt qua thất bại như thế nào, không quan trọng bằng nghị lực và lòng quyết tâm...