Robot thông minh

Hàng trăm triệu thiết bị IoT ở Mỹ có khả năng bị tấn công

2017-03-08 10:07:08
Các thiết bị IoT như router, camera, webcam tại Mỹ đang phơi bày trên Internet và có nguy cơ bị tấn công mạng mà chủ nhân không hay biết. Theo một nghiên cứu mới...