Redoxy-3C
Vụ bắt Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội: Thanh tra từng kết luận thế nào về việc mua chế phẩm Redoxy-3C?
2020-08-22 11:00:04
Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C làm...
Bắt Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội
2020-08-20 20:08:49
Ông Võ Tiến Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C xử lý ô nhiễm nước ở Hà Nội. Tối 20/8, thiếu tướng Tô...
Đọc nhiều