rác thải
Rác thải sẽ được biến thành… điện ?
2013-01-28 12:12:29
Dự án xử lý chất thải phát điện bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản tại Nam Sơn, Sóc Sơn (Hà Nội) dự kiến sẽ được phê duyệt dự án đầu tư ngay...
Đọc nhiều