Quỹ Tiền tệ quốc tế

Các ngân hàng trung ương vẫn nỗ lực gom vàng trong tháng 6

2013-07-27 15:52:20
Ngân hàng trung ương của một số quốc gia mới nổi tiếp tục nâng lượng dự trữ vàng trong lúc giá xuống thấp nhất gần 3 năm trong tháng trước. Các khách hàng...
Đồng đôla Canada (CAD) và đồng đôla Australia (AUD) lần đầu tiên sẽ trở thành đồng tiền dự trữ chính thức trong dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF),...
Trong tháng 3/2012, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã cử Đoàn công tác tham vấn (thực hiện Điều IV Điều lệ Quỹ) vào Việt Nam để đánh giá tình hình và triển...
Bài chọn lọc