quản lý báo chí
Lộ trình sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy, UBND TP.HCM
2020-08-11 18:05:56
Tổ công tác thực hiện đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025 vừa có hướng dẫn về việc sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc...
Đọc nhiều