Qualcomm đặt trụ sở nghiên cứu tại Việt Nam
Qualcomm đặt trung tâm nghiên cứu ở Việt Nam
2020-06-22 16:57:40
Đây cũng là cơ sở R&D đầu tiên của Qualcomm trên toàn khu vực Đông Nam Á. Theo TechRadar, Qualcomm chính thức mở cửa trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm...
Đọc nhiều