phát xít
Tại sao Nguyên soái Georgy Zhukov đột nhiên “bị hạ bệ”? – Kỳ cuối
2013-03-23 21:31:53
Trên chiến trường, Georgy Zhukov đã trở thành huyền thoại. Thậm chí, người ta đã đúc kết lại rằng ở đâu có Georgy Zhukov, ở đó xuất hiện bước ngoặt của...
Vì sao Nguyên soái Georgy Zhukov đột nhiên “hạ bệ”? – Kỳ 1
2013-03-23 21:14:19
Một vị tướng từng đánh đông dẹp bắc, đập tan đội quân Quan Đông của Nhật Bản năm 1939, phá tung vòng vây sắt của phát xít Đức năm 1941, thậm chí năm 1957...
Đọc nhiều