phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2011”
2018-07-23 15:15:56
Tờ Korea Herald số ra ngày 27/12/2011 có bài viết với tựa đề “”Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2011” nói về những đóng góp...
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – Nhân vật của năm 2010
2018-07-23 14:14:19
Việt Nam ghi dấu đậm nét trong vai trò Chủ tịch ASEAN, nâng cao vị thế trên trường Quốc tế và đã đưa nền kinh tế tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, cùng với...
“Thủ tướng Việt Nam – Một chính khách nổi bật”
2018-07-23 09:09:03
Nhiều báo nước ngoài đã đăng bài điểm lại quá trình 10 năm lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đánh giá cao về những thành tựu mà Chính phủ đã đạt...
Điểm sáng về an sinh xã hội
2018-07-20 16:16:05
Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm đảo bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và...
2006 – 2016: Khó khăn, thách thức, thành tựu, niềm vui, trăn trở, day dứt…
2018-07-13 19:21:55
“Mục tiêu cao nhất của đất nước ta, dân tộc ta là chung sức đồng lòng xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa dân...
Giới thiệu về sách “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 2006-2016: Hòa bình – Hợp tác – Phát triển”
2018-07-13 07:07:21
Chặng đường 10 năm (2005 – 2016), trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và nỗ lực phấn đấu của...
Sóng Biển Đông Việt Nam ở Philippines
2014-05-25 07:20:39
Có lẽ chưa bao giờ sóng Biển Đông từ Việt Nam lại được cảm thấy mạnh mẽ như trong những ngày qua ở Philippines, khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thăm...
Chỉ có giàu mạnh mới không lệ thuộc
2014-05-24 06:23:13
Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Asean ở Myanmar và đặc biệt là tại hội nghị Đông Á vừa diễn ra ở Philippines rất hợp lòng dân. Thủ...
Đọc nhiều