Phần mềm chat
Đề nghị người dân TP.HCM cảnh giác trước nạn cướp giật gia tăng sau khi nới giãn cách
2021-10-07 07:04:33
Cảnh báo của Công an TP.HCM được phát đi sau khi nạn cướp giật gia tăng trở lại sau giãn cách xã hội. Cảnh sát khuyến cáo người dân khi lưu thông ngoài đường...
Đọc nhiều