ông Phạm Minh Chính
Ông Phạm Minh Chính: ‘Kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì, nhưng phải làm’
2021-03-27 18:46:27
Công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, làm cho Đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch hơn,...
Một Việt Nam hùng cường và tâm thức phụng sự
Văn Dân - 2021-03-26 12:29:37
Rất thú vị khi nhắc lại câu nói ấn tượng của bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khẳng định tại Diễn đàn “Người...
Nghĩ về cách chọn lãnh đạo gánh vác kinh tế
2021-03-25 13:00:54
“Người lãnh đạo giỏi không nhất thiết là người cái gì cũng giỏi cả nhưng giỏi nhất là ở chỗ biết sử dụng những người giỏi hơn mình ở các lĩnh vực...
Quảng Ninh trở thành “nơi cần đến & đáng sống”
Thái Thanh - 2021-01-10 09:23:28
Dù chịu nhiều ảnh hưởng xấu của dịch bệnh COVID-19, song năm 2020 Quảng Ninh là một trong số ít các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Quảng...
Kiểm soát quyền lực trong xây dựng phương án nhân sự
2020-10-03 07:47:45
Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, thực hiện kiểm soát quyền lực trong việc xây dựng phương án nhân...
Đọc nhiều