Olympic

Mối hận thù truyền kiếp giữa 2 anh em nhà Puma, Adidas

2013-05-13 16:59:26
Cuộc chiến giữa 2 anh em nhà Dassler, gia đình đã sáng lập nên 2 thương hiệu giày nổi tiếng thế giới Adidas và Puma. Có những mối thù gia tộc nổi tiếng như mối...