nữ học viên cảnh sát
Ấm lòng nữ học viên cảnh sát băng đường cõng người đàn ông bị tai nạn
2021-10-04 17:29:00
Người đi đường vô cùng cảm kích trước cảnh nữ cảnh sát cõng người đàn ông bị tai nạn giữa đường khi đang về quê tránh dịch. Trước đó khoảng gần...
Đọc nhiều