Nhân sự mới năm 2020
Chuyển động nhân sự cấp cao năm 2020
2020-12-30 06:47:14
Những chuyển động nhân sự cấp cao năm 2020 ghi nhận việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo, với hàng loạt gương mặt 7X được bầu giữ các vị trí quan trọng. Bí...
Đọc nhiều