nhà thờ Kỳ Đồng
Ai đã đốt nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng?
Nguyễn Anh - 2020-06-29 19:08:15
Trưa ngày 25/6, một thanh niên vào nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 3 Kỳ Đồng, do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế điều hành, lên trên cung thánh châm lửa đốt....
Ai đốt nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng?
2020-06-29 18:39:01
Trưa ngày 25/6, một thanh niên vào nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 3 Kỳ Đồng, do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế điều hành, lên trên cung thánh châm lửa đốt....
Đọc nhiều