Nhà máy thông minh
Góp ý Đại hội Đảng 13: Chuyển đổi số là tầm nhìn để quốc gia hưng thịnh
2020-11-11 14:04:31
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đất nước phải ổn định để phát triển, muốn phát triển thì động lực quan trọng nhất là phải sử dụng công nghệ, nhất...
Đọc nhiều