nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Nhìn hình ảnh này ai dám xuyên tạc cố Tổng bí thư bán đất cho Trung Quốc?
2020-08-17 12:05:03
Một người lặng lẽ đứng bên đường đón linh cữu và tiễn đưa cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu! Bác ấy chắc cũng từng là một người lính. Tình nghĩa của thế...
Về lời kêu gọi không tổ chức quốc tang cho nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Thu An - 2020-08-13 17:57:47
Khi đang phải đón nhận tin buồn về sự ra đi của 17 đồng bào ta trong cuộc chiến chống Covid-19, thì mới đây đau thương chồng lấp, Tổ quốc mất đi một vị...
Điều ít ai biết về chữ ký khai thông một kỷ nguyên của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
2020-08-09 13:38:16
Có thể bạn chưa biết, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là người đặt bút ký khai thông cho nền viễn thông internet của Việt Nam. Tuy con đường phát triển hạ...
Đọc nhiều