Nguyễn Thanh Hải
Lý do miễn nhiệm Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải
2020-05-18 16:37:44
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, bà Nguyễn Thanh Hải được Quốc hội miễn nhiệm để chuyển công tác khác, và “đây là việc tốt chứ không...
Đọc nhiều