nguyen nhan chim pha
Số người có mặt trên phà Sewol có thể là hơn 500 người, với hàng chục hành khách đi chui và không có tên trong danh sách chính thức. Quan chức bộ Đại dương và...
Bài chọn lọc