Nguyễn Đình Thắng BPSOS
Chân dung Nguyễn Đình Thắng – Kẻ bất lương lấy “đầu cơ chính trị”, lừa đảo làm nghề kiếm sống
BBT Cánh Cò - 2021-04-28 13:57:42
ằng sau một người tự nhận “yêu nước”, với vỏ bọc đấu tranh nhân quyền vì dân, xông xáo trên mặt trận chống phá đất nước Việt Nam là một Nguyễn Đình...
Đọc nhiều