ngựa Mông Cổ
Chớ trông vóc ngựa mà phán bừa, nhỏ mà có võ đấy! 
Văn Dân - 2020-06-10 09:28:11
Sáng qua, trên đường Độc Lập trước tòa nhà Quốc hội, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã ra mắt toàn dân. Một số người đã vội chê bai những chú ngựa này...
Đọc nhiều