nghĩa vụ quân sự

Người Việt không hèn thế, họ không xứng đáng là người Việt Nam!

2013-07-09 15:41:08
“Trước đây ở miền Bắc có những trung tâm thu gom các thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự, đào ngũ… để cải tạo về tư tưởng, nâng cao ý chí. Lúc đi ăn cơm,...
Trong khi rất nhiều du học sinh do kinh tế khó khăn phải tạm về nước, lại có một làn sóng học sinh THPT đến các công ty tư vấn du học để tìm đường xuất...
Quy định tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thời bình vừa được ban hành đã khiến một số học sinh THPT hoang mang lo lắng. Dân trí đã trao đổi với Đại tá, Tiến...
Bài chọn lọc